Pricemania.sk / Pricemania.cz

Úvod E-shop XML export pre porovnávačePricemania.sk / Pricemania.cz

V administrácii E-shopu je potrebné aktivovať prislušný modul pre konkrétny porovnávač. Následne pre správne nastavenia porovnávača je potrebné sa registrovať u prevádzkovateľa tejto služby. Po aktivácii atómu pre porovnávač sa vygeneruje URL adresa XML súboru. Túto URL adresu zadáte u prevádzkovateľa služby, po prihlásení sa do administrácie porovnávača.

 

V administrácii E-shopu je možné upravovať ďaľšie doplnkové infomácie pre porovnávač Pricemania.sk alebo Pricemania.cz.

 

 

Názvy tovarov - Nezaškrtnutím tejto možnosti sa na Pricemania pridajú tovary s ich celým názvom, teda názov tovaru bude obsahovať aj parametre variantov tovaru (napr. tričko Nike biele L). Po zaškrtnutí sa do Pricemania prenesú aj varianty tovaru, no názov daného tovaru nebude obsahovať hodnotu parametrov variantu, teda všetky varianty jedného rodiča budú mať rovnaký názov (tričko Nike).

Nastavenie ceny dopravy - Po nastavení sa táto cena bude zobrazovať v porovnávači pricemania.

Nastavenie dodacej doby - V systéme Atomer sa dodacia doba zadáva slovom. Pre Pricemania je však potrebné zadať dodaciu dobu ako číslo. Počet dní znamená, že do uvedeného času sme schopní tovar odoslať zákazníkovi alebo zákazník si ho vie sám vyzdvihnúť. Pri produktoch, u ktorých nie je známa dodacia doba, hodnotu nevypĺňajte. Na Pricemania sa potom bude zobrazovať info v obchode.

 

Nastavenie kategórií pre produktový XML súbor - Umožňuje priradiť kategórie v e-shope ku kategóriám na Pricemania.

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu Tovar a kategórie...

Prejsť na sekciu Charakteristiky tovarov...

Prejsť na sekciu Parametre variant tovarov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com