Parametre variant tovarov

Úvod E-shopParametre variant tovarov

Pomocou modulu „Parametre variant tovarov“ pracujeme s parametrami tovarov. 

 

Parameter -  Ak predávame tovar, ktorý má viacero svojich variant (napr. ten istý sveter v rôznych veľkostiach, farbách a za rôznu cenu - t.j. parametre tovaru), príde vhod definovať varianty takéhoto tovaru podľa zvolených parametrov. Zákazník potom prehľadným spôsobom hneď po kliknutí na daný tovar vidí, v akých ďalších variantoch sa predáva.

 

Parameter variant tovaru je vlastnosť, ktorá rozdeľuje jeden spoločný tovar na viac podtovarov. Napr. máme tričko, ktoré môže mať rôzne farby a veľkosti, tieto vlastnosti vytvoríme ako parametre: farba a veľkosť. Vytvoríme si jeden tovar "Tričko". Tovar sa nachádza v nejakej kategórií, tejto kategórií pridelíme skupinu parametrov. Tovar tak môže mať iba parametre z tejto skupiny. Potom prejdeme na úpravu tovaru "Tričko", kde si už v záložke varianty môžeme vytvárať rôzne kombinácie parametrov, napr. Tričko biele XL, Tričko biele L, Tričko biele M, ... . Na stránke si tak bude môcť zákazník vybrať presne z danej varianty "biele L", "biele XL". 

 

Videonávod pridávania parametrov:

 

 

 

V ľavej časti modulu "Parametre variant tovarov" je možné:

 

 

1. Pridanie skupiny parametrov

Pre vytvorenie novej skupiny parametrov tovaru stlačíme tlačidlo "Pridať skupinu parametrov“ . Zadáme názov stlačením klávesnice "Enter“. Pridáme si parametre, ktoré prislúchajú danej skupine a potvrdíme stlačením "Pridať“. 

 

V ľavej časti modulu "Parametre variant tovarov" je možné zobraziť aj zoznam pridaných skupín parametrov. Skupinu parametrov je možné premenovať stlačením ikony alebo zmazať stlačením ikony .

 

Príklad zobrazenia skupiny parametrov:

 

 

Do vytvorenej skupiny parametrov je možné pridať parameter stlačením tlačidla "Pridať parameter" .

 

V zobrazenej skupine parametrov sa ďalej dajú upravovať pridané parametre alebo vytvárať nové parametre.

 

Príklad editácie skupiny parametrov:

 

 

Potvrdíme stlačením tlačidla "Pridať".

 

Vytvorenú skupinu parametrov následne pridáme ku kategórií tovarov v module Tovar a kategórie. V ľavom menu toho modulu vyberieme kategóriu tovaru (napr. "Tričká") ku ktorej chceme pridať skupinu parametrov. Následne na druhej záložke s názvom "Nastavenia kategórie" k tejto kategórií priradíme skupinu parametrov.

 

 

2. Vytvorenie parametra

Pre vytvorenie parametra stlačíme tlačidlo "Vytvoriť parameter“ . Zadáme názov parametra, mernú jednotku ( napr. mm, cm, m,...alebo ml, l,...)  a počet hodnôt, ktoré môže parameter mať. Potvrdíme stlačením "Vytvoriť“. 

 

 

3. Zoznam parametrov

Pre zobrazenie zoznamu všetkých parametrov stlačíme tlačidlo "Zoznam parametrov"  . Po stlačení tlačidla sa zobrazí prehľad parametrov. Následne je možné parametre v tomto prehľade upravovať, pridať do filtra alebo zmazať. Viac informácii o filtri nájdete na tejto adrese.

 

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu Tovar a kategórie...

Prejsť na sekciu XML export pre porovnávače...

Prejsť na sekciu E-shop import / synchro...

Prejsť na sekciu Webnode import...

 

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com