Heureka.sk / Heureka.cz

Úvod E-shop XML export pre porovnávačeHeureka.sk / Heureka.cz

V administrácii E-shopu je potrebné aktivovať prislušný modul pre konkrétny porovnávač. Následne pre správne nastavenia porovnávača je potrebné sa registrovať u prevádzkovateľa tejto služby. Po aktivácii atómu pre porovnávač sa vygeneruje URL adresa XML súboru. Túto URL adresu zadáte u prevádzkovateľa služby, po prihlásení sa do administrácie porovnávača.

 

V administrácii E-shopu je možné upravovať ďaľšie doplnkové infomácie pre porovnávač Heureka.

 

Heureka požaduje, aby katalógové číslo tovaru malo maximálnu dĺžku 36 znakov. Môže obsahovať iba čísla od nuly do deväť, malé a veľké písmená bez diakritiky, znak podčiarknutia a pomlčku. Pri nesplnení tejto podmienky sa do ITEM_ID a do ITEMGROUP_ID vyplní interné číslo príslušného tovaru.

 

 

Popis jednotlivých nastavení

Názvy tovarov

Nepridávať hodnoty parametrov variánt do názvu tovaru - Nezaškrtnutím tejto možnosti sa na Heureku pridajú tovary s ich celým názvom, teda názov tovaru bude obsahovať aj hodnotu parametrov variantu tovaru (napr. tričko Nike biele L). Po zaškrtnutí sa do Heureky prenesú aj varianty tovaru, no názov daného tovaru nebude obsahovať hodnotu parametrov variantu, teda všetky varianty jedného rodiča budú mať rovnaký názov (tričko Nike).

 

Pridávať názov výrobcu do názvu tovaru

Zaškrtnutím tejto možnosti sa na Heureku pridajú tovary s ich celým názvom, teda názov tovaru bude obsahovať aj hod

Menová konverzia

Nastavením tohto parametra sa v zadanom pomere zobrazí na stránke Heureka iná cena. Môžeme tiež nastaviť zaokrúhľovanie na 0, 1 alebo 2 desatinné miesta. Toto nastavenie odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, keďže cena na Heureke by mala zodpovedať cene na eshope.

 

Produktový XML súbor

Nastavenie dodacej doby - V systéme Atomer sa dodacia doba zadáva slovom. Pre Heureku je však potrebné zadať dodaciu dobu ako číslo. Dodacia doba musí byť uvedená ako doba od prijatia platby (v prípade dobierky od prijatia objednávky) do expedície tovaru. Ak je tovar na sklade a v deň objednania ho vyexpedujete, alebo je možné si tovar v tento deň hneď vyzdvihnúť, potom nastavte hodnotu na 0. Pri produktoch, u ktorých nie je známa dodacia doba, hodnotu nevypĺňajte, na Heureke sa potom bude zobrazovať "info v obchode". Produktový XML súbor sa aktualizuje raz za jeden deň.

Nastavenie spôsobu dopravy:

 

Existujúcim spôsobom dopravy v eshope môžete priradiť, aké spôsoby dopravy sa budú zobrazovať na Heuréke pri tovaroch. Tu je teda potrebné spárovať vaše spôsoby dopravy so spôsobmi dopravy na Heureke. Pre jeden spôsob dopravy je možné zvoliť iba jedného Heureka prepravcu.

 

Do XML feedu pre Heuréku sa posielajú tieto tagy:

  • DELIVERY_ID – tag, v ktorom je vyplnený podporovaný dopravca
  • DELIVERY_PRICE – tag, ktorý obsahuje celkovú cenu vrátane DPH
  • DELIVERY_PRICE_COD – tag, ktorý obsahuje celkovú cenu vrátane DPH a cenu dobierky.

Zoznam podporovaných dopravcov pre Heureka.sk nájdete na adrese: http://sluzby.heureka.sk/napoveda/xml-feed/#DELIVERY.
Zoznam dopravcov pre Heureka.cz nájdete na adrese: http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#DELIVERY.

 

Dostupnostný XML súbor:

Dostupnostný XML súbor je prístupný iba v prípade, že máte aktivovaný náš Fakturačný a skladový systém. Je to z dôvodu nutnosti aktuálnych skladových zásob.
Do tohto súboru sa exportuje aktívny tovar, ktorý sa nachádza vo Fakturačnom systéme, v časti "Fakturácia" --> "Sklad". Môžete si nastaviť, kedy bude zákazníkovi tovar doručený v závislosti od času objednávky. Zákazník teda na stránke Heuréka pri tovare uvidí ako rýchlo mu bude tovar doručený. V administrácii e-shopu si tieto údaje môžete upravovať. Napríklad ak si zákazník objedná tovar do 13:00, tovar mu bude doručený následujúci pracovný deň. Dátum môže vychádzať aj na sobotu, nakoľko sú obchody, ktoré tovar expedujú aj v tento deň.

 

Zobrazenie dostupnosti na stránke Heuréka.


Aktuálny základný XML súbor

Tu sa nachádza adresa XML súboru pre porovnávač Heureka, ktorý sa aktualizuje každé 2 hodiny.   

 


Meranie konverzií

Meranie konverzií zadarmo ponúka zásadné informácie o efektivite zobrazovania na Heureke a umožní podrobne sledovať návratnosť investícií. Konverzia je teda cieľ, ktorý chcete merať vo vašom e-shope, najčastejšie je to nákup. Hovoríme, že e-shop dosiahol 100 konverzií = 100 odoslaných objednávok. Pre meranie konverzií je potrebné zadať verejný kľúč, získaný po registrácii na Heureke.

 

Overené zákazníkmi

"Overené zákazníkmi" v podstate rieši otázku "kde si produkt kúpiť a neprehlúpiť". Táto služba sa pýta iba používateľov, ktorí v obchode už nakúpili. 10 dní po nákupe pošle zákazníkom dotazník, ktorý majú možnosť vyplniť. Cieľom je získať objektívny a overený názor na kvalitu obchodu. Týmto spôsobom sa minimalizujú falošné hodnotenia od konkurencie.
Na nastavenie tejto služby je potrebné použiť tajný kľúč pre eshop. Tento kľúč je umiestnený v správe obchodov na Heureke v časti Overené zákazníkmi. Ide o 32 znakový reťazec, ktorý je potrebné zadať do kolónky "Tajný kľúč obchodu. Po vložení kľúču začne systém Atomer odosielať údaje do Heureky. Po nejakom čase získa eshop certifikát, ktorý bude možné vložiť do časti "Ikony certifikátu Overené zákazníkmi".

Pre využívanie služby Overené zákazníkmi (a odoslanie dotazníku spokojnosti) je tiež potrebné umiestniť súhlas pre odosielanie osobných údajov zákazníkov do Heureky. Bližšie infomrácie nájdete v manuáli pre sekciu GDPR.

 

Ikony certifikátu Overené zákazníkmi

Ak eshop dosahuje dostačujúce hodnotenie, je možné do stránky vložiť kódy ikon certifikátu Overené zákazníkmi. Tie sa generujú automaticky podľa aktuálneho hodnotenia eshopu. Ikonky vyjadrujú celkovú percentuálnu spokojnosť zákazníkov. Samotné kódy sa nachádzajú na Heureke. Tie treba skopírovať z Heureky a vložiť do tejto kolonky. Následne sa budú zobrazovať na eshope.

 

Nastavenie kategórií pre produktový XML súbor

Umožňuje priradiť kategórie v e-shope ku kategóriám na Heureke.

 

Môže slovenský eshop pomocou modulu „XML export pre porovnávače“ využívať služby Heureka.cz?

Pôvodne Atomer takéto generovanie Heureka.cz feedu pre slovenské e-shopy umožňoval, ale keďže majitelia e-shopov často nedokázali splniť všetky požiadavky, ktoré Heureka.cz prikazovala, túto možnosť sme stiahli. Pre úspešné schválenie a uverejnenie obchodu na stránke Heureka.cz je potrebné, aby ceny produktov boli v českých korunách (Kč) a samozrejme sa musí dať za túto cenu aj nakúpiť a zaplatiť (suma objednávky, faktúra, celý objednávací proces v Kč). E-shop musí byť kompletne v českom jazyku, čo často majitelia e-shopov nezabezpečili. Preto táto situácia spôsobovala skôr problémy a často sme museli čeliť otázkam, prečo e-shop nebol Heurekou schválený.

 

Pre úspešné schválenie a uverejnenie obchodu na stránke Heureka.cz je potrebné, aby ceny produktov boli v českých korunách (Kč) a samozrejme sa musí dať za túto cenu aj nakúpiť a zaplatiť (suma objednávky, faktúra, celý objednávací proces v Kč). E-shop musí byť kompletne v českom jazyku.

 

Ak chcete využívať služby portálu Heureka.cz, je potrebné si vytvoriť nový český e-shop na www.atomer.cz/registrace/

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu Tovar a kategórie...

Prejsť na sekciu Charakteristiky tovarov...

Prejsť na sekciu Parametre variant tovarov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com