Novinky

Úvod ModulyNovinky

Modul „Novinky“ umožňuje uverejňovať novinky – krátke informačné správy. Vo výpise zoznamu noviniek sa zobrazuje prvých 30 slov z textu.

1. Pridanie novinky

Pre pridanie novinky stlačíme tlačidlo „Pridať novinku“   v ľavom stĺpci administrácie. Zobrazí sa editor pridávania noviniek. Nahráme obrázok novinky, nastavíme aktívnosť a jazyk novinky, napíšeme názov novinky a v popise zadáme text novinky. Tiež je možné nastaviť dobu uverejňovania.

 

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com