Správa atómov

Úvod NastaveniaSpráva atómov

Modul „Správa atómov“ prináša prehľadný zoznam všetkých atómov, ktoré si je možné objednať. V zozname sú aj tie, ktoré máme aktivované – zobrazuje sa pri nich doba platnosti.  

1. Aktivovanie atómu

Pre aktivovanie atómu je potrebné, aby sme zadali na aké obdobie si ho chceme aktivovať – 30, 90 alebo 360 dní a potvrdili aktiváciu kliknutím na tlačidlo „Aktivovať“ . Následne potvrdíme aktivovanie atómu stlačením „Súhlasím so strhnutím kreditu“. Atóm bude teraz automaticky predlžovať svoju platnosť vždy po uplynutí doby platnosti, znova na to isté obdobie. Pri predĺžení platnosti atómov sa automaticky strhne kredit z účtu. Je možné nastaviť si nepredlžovanie platnosti atómu. V prípade, že chceme aktuálne aktívny atóm úplne zrušiť, je potrebné kontaktovať nás cez modul Technická podpora.

2. Úprava platnosti atómu

Ak už máme niektorý z atómov aktivovaný a chceme, aby sa po vypršaní jeho platnosti, zmenila doba, po ktorú bude atóm aktivovaný, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Zmeniť“ . Môžeme si vybrať nové obdobie platnosti. Výber potvrdíme stlačením tlačidla „Uložiť“ . Následne sa atóm po skončení platnosti automaticky predĺži  a z kreditu sa stiahne poplatok za túto aktualizáciu. V tejto úprave platnosti môžeme tiež nastaviť, aby sa atóm už automaticky nepredlžoval. 

 

3. Vyskúšanie ktoréhokoľvek atómu na 1 deň zadarmo

Ak sa nachádzate v ostrej prevádzke, môžete si u nás vyskúšať ktorýkoľvek atóm na 1 deň zadarmo. Po vypršaní skúšobnej doby sa atóm automaticky deaktivuje, nepredĺži. V prípade, že máte záujem vyskúšať modul "Fakturačný a skladový systém" napíšte nám do technickej podpory a zašleme vám prihlasovacie údaje do dema.

 

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Prihlásenie...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com