Google.com

V administrácii E-shopu je potrebné aktivovať prislušný modul pre konkrétny porovnávač. Následne pre správne nastavenia porovnávača je potrebné sa zaregistrovať u prevádzkovateľa tejto služby. Po aktivácii atómu pre porovnávač sa vygeneruje URL adresa XML súboru. Túto URL adresu zadáte u prevádzkovateľa služby, po prihlásení sa do administrácie porovnávača.

 

 

Názvy tovarov - Nezaškrtnutím tejto možnosti sa do Google pridajú tovary s ich celým názvom, teda názov tovaru bude obsahovať aj parametre variantov tovaru (napr. tričko Nike biele L). Po zaškrnutí sa do Google prenesú aj varianty tovaru, no názov daného tovaru nebude obsahovať hodnotu parametrov variantu, teda všetky varianty jedného rodiča budú mať rovnaký názov (tričko Nike).

Nastavenie dodacej doby - V systéme Atomer sa dodacia doba zadáva slovom. Pre Google je však potrebné zadať dodaciu dobu ako číslo. Počet dní znamená, že do uvedeného času sme schopní tovar odoslať zákazníkovi alebo zákazník si ho vie sám vyzdvihnúť. U produktov, u ktorých nie je známa dodacia doba, sa hodnotu vypĺňa, bude sa zobrazovať info v obchode.

 

Nastavenie kategórií pre produktový XML súbor - Umožňuje priradiť kategórie v e-shope ku kategóriám na Googlu.

 

Atribút Shipping [doprava]: Tento atribút nie je povinné uvádzat v XML feede. Povinný je iba v prípade, ak potrebujete prepísať nastavenia dopravy zo služby Merchant Center pre niektorú z krajín, napr. Česká republika. Google namiesto uvedenia tohto atribútu odporúča nastaviť požadované dopravné priamo v nastaveniach služby Merchant Center. Definíciu tagu nájdete priamo v technickej dokumentácii na stránkach Google.

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu Tovar a kategórie...

Prejsť na sekciu Charakteristiky tovarov...

Prejsť na sekciu Parametre variant tovarov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2021 © help.atomer.com