Strážny pes

Úvod E-shopStrážny pes

Pomocou modulu "Strážny pes" si môže Vaši zákazníci strážiť dostupnosť, či cenu tovarov vo Vašom e-shope. Stačí, ak zadajú požiadavku na stráženie v detaile tovaru na stránke.

Vy tak máte v administrácii e-shopu dokonalý prehľad o tovaroch, ktoré sú nedostupné a zákazníci si ich chcú kúpiť, prípadne čakajú na zníženú cenu tovaru.

 

Obsah
1. Zadanie stráženia na stránke

2. Zoznam strážených tovarov

3. Zoznam strážení pre tovar

4. Šablóny e-mailov

5. Nastavenie stráženia

 

 1. Zadanie stráženia na stránke

  Zobrazenie ikony stráženia pri tovare bez variantov.


   

  Zobrazenie ikony stráženia pri tovare variantmi.


   

  Môžete si tiež nastaviť zobrazovanie ikony strážneho psa na základe dostupnosti tovarov. Pre jednotlivé dodacie doby, si nastavíte v časti "E-shop" -> "Dodacia doba", v nastaveniach konkrétnej dodacej doby.


  Na stránke má zákazník možnosť strážiť tovar, kliknutím na ikonu strážneho psa.

   

   

  Po kliknutí na ikonu "Strážiť tovar" v detaile tovaru sa zobrazí vyskakovacie okno. Tu si zákazník zvolí stráženie pre vybraný tovar. Môže si vybrať z ponuky:

   • Keď bude tovar dostupný: Táto možnosť je sprístupnená iba pre tovary, ktoré nie sú dostupné pre objednanie. V prípade, ak je tovar dostupný pre objednanie v e-shope, nie je samozrejme možné si nastaviť stráženie dostuponsti tovaru.
   • Keď cena klesne pod (vrátane): Zákazník si tu zvlí sumu a ak cena tovaru klesne pod, prípadne na danú sumu, príde mu e-mail o tejto skutočnosti.
   • Kontaktujte ma na e-mail: Na tento e-mail príde zákazníkovi informácia, že tovar bol pridaný na stráženie. Následne sem tiež príde informácia, ak je tovar opäť dostupný, prípadne klesla cena tovaru. Kontrola dostupnosti a ceny tovaru prebieha každých 15 minúť. Zákazníkovi je tak e-mail s upozornením odoslaný najneskôr za 15 minút.

   

 2. Zoznam strážených tovarov

   

  Nachádza sa tu zoznam všetkých strážených tovarov vo Vašom projekte. Tovary sú zoradené podľa dátumu prvého stráženia - od najnovšieho:

   • Katalóg. ID: Katalógové číslo stráženého tovaru.
   • Obrázok: Obrázok tovaru.
   • Názov tovaru: Názov stráženého tovaru. Po kliknutí na názov sa zobrazí sekcia "Zoznam strážení pre tovar"
   • Počet strážení: Počet aktívnych strážení tovaru (zelenou farbou) a počet už vybavených - archivovaných strážení (šedou farbou). Súčet všetkých strážení (stráženie dostupnosti aj stráženie ceny) pre daný tovar sa zobrazí po nadídení myšou nad počet strážení.
   • Dátum posledného pridania: Dátum posledného pridania daného tovaru na stráženie.

   

 3. Zoznam strážení pre tovar

   

  Tento zoznam sa zobrazí po kliknutí na názov tovaru v zozname strážených tovarov.

   • Kontaktný e-mail: E-mail, ktorý zadal zákazník pri požiadavke na stráženie tovaru. Na tento e-mail budú zákazníkovi chodiť upozornenia o dostupnosti, či cene tovaru.
   • Login: V prípade, že je zákazník v momente zadania požiadavky na stráženie vo Vašom e-shope prihlásený, zapíše sa aj jeho login.
   • Stráženie (Dostupnosť / Cena): Zapísaná informácia, či si zákazník dal strážiť dostupnosť, alebo cenu tovaru (prípadne oboje).
    Pokiaľ sa zákazníkovi už splnila podmienka stráženia, odošle sa mu o tom e-mail. V tomto stĺpci sa po odoslaní e-mailu ikona  zmení na  - po nadídení myšou nad ikonu sa zobrazí informácia o čase odoslania e-mailu.
    Pokiaľ sa už splnili podmienky všetkých strážení zákazníka pre daný tovar, stráženie sa nastaví ako vybavené (riadok vyšednutý).
   • Cena:
    • Pri strážení: Cena tovaru v momente, keď si zákazník dal strážiť tovar.
    • Požadovaná: Je uvedená v prípade, ak si zákazník dal strážiť cena tovaru - jedná sa o požadovanú cenu tovaru.
   • Dátum pridania: Dátum prvého pridania tovaru na stráženie pre daný e-mail.

   

 4. Šablóny e-mailov


  Pre každú e-mailovú šablónu je možné upraviť nastavenia odosielateľa, ako aj predmet správy.

   • Strážny pes - požiadavka na stráženie - zákazník - ide o potvrdenie o zadaní požiadavky na stráženie tovaru. Zákazníci dostanú na svoj e-mail takéto potvrdenie pri každom novom strážení.

   • Strážny pes – informácia o dostupnosti - v prípade, že je tovar v e-shope opäť dostupný (je možné ho objednať), pošle sa zákazníkovi e-mail s touto šablónou.

   • Strážny pes – informácia o cene - ak je splnená požiadavka na stráženie ceny tovaru, (cena klesla pod / na zadanú hodnotu), pošle sa zákazníkovi e-mail s touto šablónou.

   • Strážny pes – znížená cena (%) - v prípade, že si dal zákazník strážiť cenu a cena daného tovaru klesne (alebo bude rovná) o X% oproti pôvodnej cene tovaru, posiela sa zákazníkovi tento e-mail. Hodnota % sa udáva v časti "Nastavenia stráženia".

   • Strážny pes - požiadavka na stráženie - administrátor -

    Ide o notifikáciu pre administrátora o zadaní nového stráženia tovaru. Šablónka je štandardne vypnutá, pokiaľ nie je vyplnený e-mail prijímateľa. Keď vyplníte e-mail prijímateľa, šablónka sa automaticky aktivuje.

   

 5. Nastavenie stráženia


  Poslať e-mail pri znížení ceny o (%): Aj v prípade, že cena tovaru neklesla na takú cenu, akú požadoval zákazník, môžete ho informovať o akomkoľvek znížení ceny. Pre aktiváciu si vyplnte číslo udávajúce percentá, o aké sa musí zníži cena tovarov, aby sa takýto e-mail poslal. Posiela sa e-mailová šablóna Strážny pes – znížená cena (%).

  Automaticky zmazať stráženie po: Môžete si nastaviť, aby sa jednotlivé stráženia tovaru automaticky zmazali po určitom čase. Stráženie sa zmaže iba v prípade, že sa neodoslal e-mail s informáciou o dostupnosti, prípadne cene stráženého tovaru.

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com