Referencie

Úvod ModulyReferencie

Pomocou modulu „Referencie“ bude možné pridávať a editovať zobrazované referencie 

1. Pridanie referencie

Referencie sa delia na zložky, ktoré si pridáme stlačením tlačidla „Pridaj zložku referencie“  v ľavom stĺpci administrácie. Do prázdneho políčka napíšeme názov zložky a potvrdíme stlačením „Enter“ alebo kliknutím na disketu  vedľa zadaného názvu zložky referencií. Pridaná zložka sa pridá do zoznamu v ľavom stĺpci. Po kliknutí na zložku sa zobrazí editor pridávania referencií. Zadáme názov referencie a popis, ktorý môžeme upravovať pomocou panelu nástrojov, pridáme obrázok, jeho názov a popis. Potvrdíme stlačením „Pridať“. K referenciám je možné pridávať ľubovoľný počet obrázkov. 


Pre zobrazovanie zložky referencie je potrebné v module "Stránky" vytvoriť novú alebo editovať existujúcu stránku, kde si želáme, aby sa referencie zobrazovali. Pre túto stránku je následne potrebné na záložke "Zložka referencií" zvoliť, ktorá zložka sa má zobrazovať.Označenie - slúži pre úpravy na mieru. Štandardne nie je nutné vyplniť.
Aktívna - ak je táto možnosť zvolená, referencia sa na stránke zobrazuje. V opačnom prípade sa referencia nezobrazí.
Názov - názov referencie sa zobrazí ako nadpis referencie.
Podnadpis - zobrazí sa ako podnadpis názvu referencie na stránke.
Zložka - zvolíme zložku, kam sa referencia po vytvorení pridá.
Popis - vyplníme text, ktorý referenciu popisuje na stránke.
Obrázok - pomocou tlačítka "Prehľadávať..." zvolíme cestu k obrázku, ktorý chceme pre referencii nahrať. Po vytvorení referencie je možné priložiť ľubovolný počet ďalších obrázkov. Na stránke sa obrázky zobrazia pod popisom.
Aktívny - ak je táto možnosť zvolená, obrázok sa na stránke pre referenciu zobrazuje. V opačnom prípade sa obrázok nezobrazí.
Názov
- vyplníme "alt" text pre obrázok. Jedná sa o text, ktorý sa zobrazí v prípade, že sa stránka zobrazuje pre textový prehliadač (napr. Lynx) alebo keď stránku indexuje vyhľadávač (ako napr. Google).
Popis - zobrazí sa pod obrázkom po jeho zväčšení.


2. Na eshope / web stránke sa následne zmeny prejavia následovne

 


Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com