Splátkové systémy

Úvod E-shopSplátkové systémy

Systém Atomer ponúka využitie splátkového systému Home Credit ako jeden zo spôsobov platby zákazníka za kúpený tovar. Splátkové systémy umožňujú postupné splácanie hodnoty tovaru a sú prevádzkované externými spoločnosťami.

 

Konfigurácia modulu "Splátkové systémy"

Pred samotnou konfiguráciou modulu je potrebné tento modul aktivovať v "Nastavenia" -> "Správa atómov". Aktivácia Vám sprístupní modul v "E-shop" -> "Splátkové systémy", kde si môžete začať konfigurovať aktivovaný splátkový systém podľa vybraného prevádzkovateľa.

 • Pomocou modulu ”Splátkové systémy″ môžete nastavovať splátkové systémy priamo v administrácii vášho e-shopu. Tento modul vám pomôže pripraviť a testovať platobné systémy implementované v systéme Atomer.
 • Pre korektnú funkciu je potrebné mať eshop spustený v ostrej prevádzke a od prevádzkovateľa musíte mať identifikačné "Číslo obchodníka", prípadne aj bezpečnostný "Kľúč".

Nastavenie aktivity splátkového systému

Splátkové systémy je možné vypnúť alebo zapnúť pre skúšobnú a ostrú prevádzku.Tento stav je označený ako
"Nie" - neaktívny, "Áno - skúšobná prevádzka" a "Áno - ostrá prevádzka.

 • V prípade, že je modul označený ako "Nie" - neaktívny, nie je možné ho aktívne využívať ako spôsob platby.
 • V prípade, že je modul označený ako "Áno - skúšobná prevádzka", je možné tento modul konfigurovať a testovať bez možnosti odoslať platbu prevádzkovateľovi splátkového systému.
 • Ak označíte modul ako "Áno - ostrá prevádzka", je možné plnohodnotne využívať modul ako spôsob platby za tovar na vašom eshope.


Pre korektné konfigurovanie a využívanie služieb modulu "Splátkové systémy" je potrebné pri každom spôsobe platby vyplniť identifikačné údaje, ktoré ste dostali pri registrácii u prevádzkovateľa splátkového systému.

 

Spôsoby platby

Každý splátkový systém má priradenú vlastnú ikonu s odkazom na pokračovanie v platbe na stránkach prevádzkovateľa. V prípade, že priradíte ku konkrétnemu spôsobu platby iba jedného prevádzkovateľa, pri zakúpení tovaru váš eshop zákazníka po piatich sekundách presmeruje na stránku prevádzkovateľa.Tento spôsob platby vytvoríte v module "E-shop" -> "Spôsob dopravy a platby". V prípade, že je priradených viacero prevádzkovateľov splátkových systémov, zákazník má možnosť kliknúť na ikonu prevádzkovateľa, ktorá mu vyhovuje.

 

 • Vytvorený spôsob platby priradíte ku konkrétnemu splátkovému systému v možnostiach "Spôsob platby". Splátkový systém sa teda bude zobrazovať len pre vybrané spôsoby platby za objednávku.
 • Nastavenie "Stav objednávky" umožní zaplatiť objednávku splátkovým systémom len pre vybrané stavy objednávky.
 • Nastaviť môžeme aj zmenu stavu žiadostí. Objednávky, ktoré boli prevádzkovateľom schválené, posudzované alebo zamietnuté v možnostiach "Žiadosť presunúť do stavu" sa po rozhodnutí prevádzkovateľa presunú do vybraného stavu.


Zákazník, ktorý si vloží tovar do košíka bude mať následne možnosť výberu spôsobu platbyv platobných podmienkach, medzi ktorými sa mu zobrazia aj aktivované a priradené splátkové systémy. Po zvolení splátkového systému bude mať zákazník možnosť zvoliť v prepravných podmienkach aj spôsob dopravy, ktorý bol ku konkrétnemu splátkovému systému priradený.

 

Homecredit 

Po aktivovaní atómu "Homecredit" je potrebné prejsť do modulu "Splátkové systémy" a prepnúť sa vľavo na "Homecredit".

 

V nastaveniach sa zadáva: 

 • číslo obchodníka
 • kľúč
 • mena
 • spôsob platby (napr. Prevod na účet)
 • stav objednávky (napr. Prijatá objednávka)

 Je potrebné mať nastavené všetky 3 stavy úplne dole v nastaveniach: 

 • žiadosť schválená, presunúť do stavu
 • žiadosť sa posudzuje, presunúť do stavu
 • žiadosť zamietnutá, presunúť do stavu

 

Tým je služba Homecredit nastavená.

 


 

V eshope si váš zákazník vyberie daný výrobok, ktorý chce kúpiť. Vloží si tovar do košíka, vyberie si platobné podmienky, zvolí si prepravné podmienky a objednávku odošle. 

Po dokončení objednávky v košíku sa užívateľovi zobrazí poďakovanie za nákup a správa: "V prípade, že chcete objednávku zaplatiť, môžete využiť nasledovné online platby". Zobrazia sa mu ikony na výber, medzi ktorými bude aj logo Homecreditu. Klikne na logo Homecreditu a otvorí sa mu nové okno, kde si vypočíta výšku splátok, nastaví osobné informácie a odošle žiadosť o spotrebiteľský úver. 

Keď Homecredit začne posudzovať žiadosť, následne sa budú meniť stavy objednávky, podľa toho či sa posudzuje, je schválená alebo zamietnutá.

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu Spôsob dopravy a platby...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2021 © help.atomer.com