Ankety

Úvod ModulyAnkety

Pomocou modulu „Ankety“ sa môžu pridávať rôzne ankety, vďaka ktorým môžes zistiť názor tvojich zákazníkov / návštevníkov.

1. Pridanie ankety

Pre pridanie novej ankety stlačíme tlačidlo „Pridať anketu“ v ľavom stĺpci administrácie. Zobrazí sa editor pridávania ankiet. Teraz je potrebné napísať názov ankety, jazyk, pre ktorý sa anketa bude zobrazovať, otázku ankety, odpovede, dobu uverejňovania ankety a či má byť anketa aktívna. Pre pridanie novej ankety stlačíme tlačidlo „Pridať anketu“.

 

 

Pri pridávaní ankety si môžete pridať ďalšie odpovede tlačidlom „Pridať ďalšiu odpoveď“ .

Po stlačení tlačidla „Pridať anketu“  sa pridajú len tie odpovede, ktoré boli vyplnené pri pridávaní ankety.

Položky názov a otázka ankety sú povinné. Pokiaľ nie sú vyplnené, anketu nie je možne pridať.

 

2. Editácia ankety

 Po pridaní ankety sa zobrazí editor úprav ankety, kde si môžete údaje v ankete upraviť:

  • poradie odpovedí pomocou tlačidiel šípok 
  • zmazať odpoveď pomocou oranžového krížika
  • pridať ďalšie odpovede do ankety pomocou tlačidla „Pridať“ 

Pridanie ďalšej odpovedi funguje tak, že je potrebné najprv vyplniť odpoveď a až potom stlačiť tlačidlo pridať.
Pre uloženie úprav ankety, je potrebné stlačiť tlačidlo „Uložiť“ .

 

 

V editácii ankety sa nachádza aj graf, vďaka ktorému si môžete pozrieť výsledky hlasovania a základné informácie o ankete.

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com