Reklamné bannery

Úvod ModulyReklamné bannery

Pomocou modulu „Reklamné bannery“ je možné pridávať a editovať reklamné bannery zobrazované na stránke.

 

 

Reklamné bannery sa zobrazujú na stránke na miestach, ktoré sa v administrácií volajú „vrstvy“. Každá stránka má rôzny počet vrstiev a ich umiestnenie v dizajne. V module „Reklamné bannery“ je v ľavom stĺpci zoznam týchto vrstiev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže sa určiť aké obrázky sa na jednotlivých vrstvách budú zobrazovať. Šablónky majú odporúčané rozmery obrázkov, je ich možné nahrávať vo formáte: "swf", "jpg", "jpeg", "gif", "png", "bmp".

 

 

 

Pridanie Banneru - po kliknutí na ikonu "Pridať banner" si môžeš zvoliť jeden, alebo viac obrázkov z počítača. Pred nahratím obrázkov systém vykoná kontrolu veľkosti a formátu a pri samotnom nahrávaní Vám Progress bar graficky znázorní priebeh nahrávania obrázkov.

 

Nastavenia reklamných vrstiev

Pre vrstvy si môžeš nastaviť:

 1. Názov vrstvy - Nikde na stránke sa nezobrazuje. Je to len interná informácia na ľahšie identifikovanie vrstvy.
 2. Spôsob zobrazovania bannerov na stránke:
  • náhodne jeden banner z tejto vrstvy - na vrstvu si môžeme umiestniť neobmedzené množstvo bannerov, na stránke sa však zobrazí iba jeden banner z tejto vrstvy (náhodne)
  • všetky bannery pod sebou z tejto vrstvy - všetky bannery umiestnené na vrstve sa na stránke vypíšu pod seba
  • zobrazovať striedavo po jednom banneri (animácia) z tejto vrstvy - na stránke sa z bannerov vrstvy vytvorí animácia, kde sa budú bannery striedať
  • zobrazovať striedavo po jednom banneri (náhľady) z tejto vrstvy - na stránke sa z bannerov vrstvy vytvorí animácia, kde sa budú bannery automaticky striedať. V pravej časti banneru sa zobrazujú náhľady obrázkov v bannerovej vrstve, pričom zobrazený je vždy náhľad v strede. Pre správne fungovanie je nevyhnutné mať vo vrstve aspoň 4 bannery.

 3. Aktívnosť vrstvy - Určuje, či sa bannerová vrstva na stránke zobrazuje, alebo nie (či je aktívna). 
 4. Zapínanie obrázkov vo vrstve - Obrázky vo vrstve sa zapínajú a vypínajú pomocou tlačidlo ON/OFF.
 5. Presúvanie obrázkov vo vrstve - Obrázky je možné jednoducho presúvať vo vrstve po klinutí na ikonu  a potiahnutím.
 6. Presun obrázka medzi vrstvami - Ak sme vložili obrázok do nesprávnej vrstvy, tak zmazanie a opätovné nahratie nie je nutné nakoľko ho môžme presunúť medzi vrstvami. Po zvolení možnosti "Zobraziť viac nastavení sa zobrazí nastavenie na presun obrázka medzi vrstvami.

   


   

  Následne je možné zvoliť vrstvu, do ktorej sa má banner presunúť. Presun potvrdíme možnosťou "Uložiť".

   

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Odporúčané rozmery bannerov...

Prejsť na sekciu Umiestnenie bannerov...

Prejsť na sekciu Galéria obrázkov...

Prejsť na sekciu Správa atómov...

Prejsť na sekciu SEO...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com