GDPR

 1. GDPR - Správa súhlasov
 2. Označenie súhlasu
 3. Upraviť zákazníka 
 4. Objednávky

 

 1. GDPR - Správa súhlasov

  Nastavenia" ->"Nastavenia a vzhľad" -> "Nastavenia" -> "GDPR - Správa súhlasov"

   

  V nastaveniach administrácie pribudla nová možnosť "GDPR - Správa súhlasov", kde si môžete vytvárať a spravovať zaškrtávacie políčka (ďalej len checkboxy). Funkcia komplexne pokrýva časti stránky, kde je možné získavať osobné údaje a umožňuje flexibilné nastavenie checkboxov - sú  teda plne administrovateľné a poskytujú niekoľko nastavení, napríklad ich samotné umiestnenie v košíku, pri registrácii alebo pre zaradenie do Mailing Listu.


  Po klinutí na ikonu "Pridať súhlas" sa v nastaveniach súhlasu dá zvoliť:
   
  • Názov a text súhlasu - názov checkboxu, ktorý sa bude zobrazovať na stránke
  • Aktívny - ak je aktívny, na stránke sa zobrazuje
  • Opt-in a Opt-out - Opt-in je pre štandartný checkbox na získanie súhlasu. Checkbox na princípe Opt-out sme pridali kvôli Heureke - pri tejto voľbe vyjadruje zákazník nesúhlas. Pri zvolení Opt-out, nie je možné checkboxu nastaviť že má byť povinný (logicky: nútili by ste zákazníka, aby povinne nesúhlasil).
  • Povinný / nepovinný - či je zákazník povinný pre vykonanie akcie checkbox označiť alebo nie (nápriklad pri odoslaní objednávky)
  • Umiestnenie - kde všade sa má checkbox zobrazovať:
   • Registrácia (zahŕňa aj registráciu v košíku),
   • Košík,
   • Košík - nákup bez registrácie,
   • Novinky a akcie e-mailom 

   

   

   

  Všetky vytvorené súhlasy za zobrazia v prehľadnom zozname podľa častí stránky, v ktorých sa nachádzajú (Registrácia, Košík, Novinky a akcie e-mailom).

  Súhlasy si môžete v rámci jednej sekcie ľubovolne presúvať jednoduchou funkciou "drag and drop" (potiahni a pusť).

   

   

   

   

 2. Označenie súhlasu

  "Nastavenia" ->"Nastavenia a vzhľad" -> "Nastavenia" -> "E-shop" -> "Všeobecné" -> "Objednávky"

   

  V nastaveniach je možné si zvoliť, ktorý súhlas sa použije pri zasielaní informačných emailov a ktorý súhlas bude použitý pre službu "Heureka - Overené zákazníkmi".

   

  Označenie súhlasu so zasielaním informačných e-mailov
  Možnosť zvolenia súhlasu, ktorý sa zvolí pre prihlásenie zákazníka do informačných emailov. Zobrazujú sa tu súhlasy vytvorené v časti "GDPR - Správa súhlasov" -> "Registrácia"

  Označenie súhlasu so zasielaním osobných údajov do Heureky

  Služba "Heureka - Overené zákazníkmi" vyžaduje fungovanie checkboxu na princípe "Opt-out". Vzhľadom na toto reverzné fungovanie oproti ostatným checkboxom (fungujú na princípe "Opt-in"), sme podľa ich podmienok pridali nastavenie, ktorým môžete túto podmienku splniť.

  Vo všeobecných nastaveniach pre e-shop si stačí vybrať, ktorý z Vami vytvorených súhlasov je ten pre Heureku. Zobrazujú sa tu súhlasy vytvorené v časti "GDPR - Správa súhlasov" - > "Košík".

  Viac o Heureke a ich požiadavke na nastavenie súhlasu píšeme na adrese: Heureka - GDPR.


  Označenie súhlasu so zasielaním osobných údajov do Zboží.cz

  Súhlas je nutný v prípade, ak na e-shope využívate rozšírené meranie konverzií. V prípade vuyžívania tejto služby zasiela Zboží.cz dotazník k hodnoteniu služieb.

  Vo všeobecných nastaveniach pre e-shop si stačí vybrať, ktorý z Vami vytvorených súhlasov je ten pre Zboží.cz. Zobrazujú sa tu súhlasy vytvorené v časti "GDPR - Správa súhlasov" - > "Košík".


   

  nastavenie

   

 3. Upraviť zákazníka

  "E-shop"-> "Zákazníci"


  Upraviť zákazníka môžete kliknutím na ikonu s perom pri zákazníkovi. Zobrazí sa detail zákazníka s oknami Údaje o zákazníkovi, Súhlasy, Objednávky a Logy.

  Údaje o zákazníkovi

  Sú tu uložené všetky osobné údaje daného zákazníka. Vzhľadom na nové nariadenie môže zákazník požiadať o vymazanie jeho osobných údajov, tzv. "právo byť zabudnutý", preto je v tejto časti možnosť zmazať všetky osobné údaje zákazníka kliknutím na možnosť "Zmazať údaje zákazníka" v pravej hornej časti. Po zmazaní sa zo systému odstránia jeho údaje a ostanú uložené iba v jeho objednávkach pre prípad reklamácie a podobne.


  Súhlasy
  Nachádza sa tu zoznam všetkých súhlasov pre "Registráciu" z časti "GDPR - Správa súhlasov" spolu s informáciou vo forme ikonky, či zákazník súhlas poskytol alebo nie. Stav súhlasu je ešťe možné dodatočne editovať kliknutím na ikonku zobrazújucu jeho súhlas alebo nesúhlas.

  V prípade poskytnutia súhlasu sa zapíše aj dátum jeho poskytnutia.

  Objednávky
  V tejto sekcii sa nachádza zoznam objednávok, ktoré daný zákazník vykonal. Tieto sa dajú upravovať a tiež pridávať nové.

  Logy
  V tejto záložke je k dispozícii zoznam zmien, s informáciami o tom, ktoré údaje a kedy boli zmenené. Logy neobsahujú konkrétnu informáciu, ktorý údaj bol na čo zmenený, len všeobecnú informáciu o zmene a o tom, kto túto zmenu vykonal, či administrátor alebo zákazník.

 4. Objednávky

  "E-shop"-> "Objednávky"

   

  Po kliknutí na podčiarknuté meno zákazníka (login) v zozname objednávok sa Vám zobrazí detail objednávky. V spodnej časti každej objednávky môžete vidieť všetky súhlasy vytvorené pre "Košík", ktoré Vám zákazník udelil, rovnako aj tie, ku ktorým Vám súhlas neposkytol.

   

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu GDPR - Heureka...

Prejsť na sekciu GDPR - Newsletter - opätovné získanie súhlasov...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com