Administrátorské kontá

Úvod ModulyAdministrátorské kontá

Pomocou modulu "Administrátorské kontá" je možné jednoducho pridať kontá pre prístup do administrácie, obmedziť prístup do jednotlivých modulov a taktiež sledovať činnosť administrátorov.

 

V ľavej časti modulu "Administrátorské kontá" je možné:

 

1. Pridanie administrátorského konta

Pre pridanie nového administrátorského konta stlačíme v ľavom stĺpci administrácie tlačidlo "Pridať užívateľa" Zobrazí sa editor pridávania nového používateľa. Vyplníme e-mail (login) a heslo, nastavíme aktívnosť, priezvisko, meno, titul, telefón, poznámku, prípadne obdobie, v ktorom bude mať do administrácie prístup. Potvrdíme stlačením "Pridať".

 

  

 

2. Logy vykonaných akcií

Pre zobrazenie Logov vykonaných akcií stlačíme tlačidlo "Logy vykonaných akcií" . Zobrazí sa prehľadná tabuľka všetkých časov prihlásenia do administrácie so zoznamom vykonaných akcií používateľa.

2.1 Prehľad logov

Táto sekcia obsahuje logy (záznamy) všetkých akcií, ktoré boli vykonané v administrácii. Tieto logy sú zoradené zostupne podľa dátumu a času. Obsahujú informácie aj o prihlasovacom mene - "Login", o module, v ktorom bola akcia vykonaná - "Modul", o charaktere akcie, ktorá bola vykonaná - "Akcia" a o podrobnejšom popise, čo akcia vykonávala - "Poznámka". Kliknutím na popis v poznámke sa správca dostane na konkrétnu stránku, kde bola akcia vykonaná. Prechodom kurzorom myši nad jedným logom sa sfarbia na červeno všetky logy daného administrátora.

2.2 Kontá administrátorov

 

Po klliknutí na konto príslušného administrátora sa zobrazia záložky zobrazujúce detaily konkrétneho konta.

 Záložka "Informácie o užívateľovi" zobrazujú prehľad prihlasovacích údajov administrátora, ktoré sa môžu upravovať. Upraviť môžeme email, heslo, zmeniť aktívnosť, meno, titul a pridať ku kontu dátum funkčnosti a poznámku.

 


Záložka "Moduly" ponúka možnosť označiť, s ktorými modulmi bude môcť administrátor pracovať. Vybrané moduly sa označujú zaškrtnutím checkboxu.

 


Záložka "Stránky" ponúka možnosť priradiť konkrétne stránky k vybranému administrátorovi. Priradiť sa môžu jednotlivé stránky, prípadne aj hromadne stránky s podstránkami.

 


Záložka "Logy" zobrazuje zoznam všetkých akcií vykonaných konkrétnym administrátorom. Tieto logy sú zoradené zostupne podľa dátumu a času a obsahujú informácie o module, v ktorom bola akcia vykonaná, o charaktere akcie a poznámku s podrobnejším popisom vykonanej akcie.

 


3. Úprava pridaného používateľa

 

Informácie o pridanom používateľovi je možné ďalej upravovať.

 

3.1 Základné infomácie

Základné informácie o pridanom používateľovi upravujeme na prvej karte s názov "Informácie o používateľovi".

 

 

3.2 Moduly

Na druhej záložke s názvom "Moduly" pri úprave používateľa nastavujeme moduly, ku ktorým má daný použivateľ prístup.

 

 

3.3 Logy


Na tretej záložke s názvom "Logy" je vidieť časový prehľad vykonaných akcií používateľa.

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Prihlásenie...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com