Glami.sk / Glami.cz

 1. Registrujte sa u prevádzkovateľa služby, priamo na Glami.sk / Glami.cz.
 2. V administrácii E-shopu si následne aktivujte príslušný atóm Glami.sk / Glami.cz.
 3. Vykonajte nastavenia pre feed:
  1. Názvy tovarov
  2. Nastavenie tagov pre Feed
  3. Nastavenie dodacej doby
  4. Glami Pixel
  5. Nastavenie kategórií pre produktový XML súbor
 4. URL adresu feedu zadajte u prevádzkovateľa služby, po prihlásení sa do administrácie Glami.

 

 

Popis jednotlivých nastavení

Názvy tovarov

Nepridávať hodnoty parametrov variantov do názvu tovaru - Nezaškrtnutím tejto možnosti sa do Glami pridajú tovary s ich celým názvom, teda názov tovaru bude obsahovať aj parametre variantov tovaru (napr. tričko biele). Po zaškrtnutí sa do Glami tiež prenesú varianty tovaru, no názov daného tovaru nebude obsahovať hodnotu parametrov variantu, teda všetky varianty jedného rodiča budú mať rovnaký názov (tričko).

Ak je v projekte k tovarom priradený parameter "veľkosť" (pre Glami.cz "velikost"), tento sa vzhľadom na podmienky Glami pre XML feed nepridáva do názvu tovaru ani v prípade, že je checkbox nezaškrtnutý.

Pridávať názov výrobcu do názvu tovaru - Zaškrtnutím tejto možnosti sa do Glami pridajú tovary s výrobcom v názve tovaru. Ak sa teda tovar volá "tričko", po zaškrtnutí tejto možnosti bude názov tovaru napr. "tričko Nike".

 

Nastavenie tagov pre Feed

Nepridávať tag výrobcu do feedu - Ako je uvedené v podmienkach Glami, výrobcov môžete do Glami vo feede zasielať iba v prípade, že sú títo výrobcovia značkoví.
Ak nie sú Vaši výrobcovia tovarov značkoví, zaškrtnite si toto nastavenie a informácia o výrobcoch sa do Glami zasielať nebude.

 

Nastavenie dodacej doby

V systéme Atomer sa dodacia doba zadáva slovom. Pre Glami je však potrebné zadať dodaciu dobu ako číslo. Počet dní znamená, že do uvedeného času ste schopní tovar odoslať zákazníkovi alebo si ho zákazník do tohoto času vie sám vyzdvihnúť.
Pre dotupnosť "skladom" uveďte hodnotu "0". Pokiaľ položka nie je momentálne na sklade, ale bude v dobe do napr. 5 dní, uveďte hodnotu "5".

 

Glami Pixel

Pokiaľ si prajete zaznamenávať aktivitu zákazníkov na Vašom e-shope, nastavte si Glami Pixel. Glami potom návštevníkom zobrazuje ako prvé tovary z obchodov, s ktorými majú zákazníci už skúsenosti, a teda vylepší pozície Vašich tovarov pre Vašich zákazníkov.

Pre meranie údajov je potrebné zadať API kľúč, získaný po registrácii na Glami.

Bližšie informácie o fungovaní Glami Pixel nájdete priamo na stránkach Glami.

 

Nastavenie kategórií pre produktový XML súbor

Umožňuje priradiť kategórie v e-shope ku kategóriám v Glami. Na základe týchto nastavení sa priradia tovary v Glami do zvolených kategórií.

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2023 © help.atomer.com