Štruktúra

Videonávod na úpravu štruktúry

 

 

V časti štruktúra webu / e-shopu si môžeš upravovať štruktúru svojej stránky. Môžeš si vyberať, ktoré položky sa budú v ktorej časti stránky zobrazovať. Položky si môžeš pridávať tak, že uchopíš myšou blok, ktorý chceš presunúť (napr. Akciové produkty). Potom si blok presunieš na miesto, kde sa má zobrazovať.

 

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska  napr. pri bloku "Akciové produkty" získaš ďalšie možnosti nastavenia zobrazenia. V týchto nastaveniach si môžeš upraviť počet produktov, ktorý má byť zobrazený v danom bloku na tvojej úvodnej stránke.

 

 

Šablonka Mercury funguje trocha špecificky. Vždy vyberá z označených produktov 6, ktoré zobrazí na hlavnej stránke. Číslo, ktoré si nastavíte v časti "Štruktúra" predstavuje hodnotu, ktorá sa pripočíta k zobrazeným 6 produktom. To znamená, že keď si nastavíte číslo 5, tak sa na hlavnej stránke zobrazí 11 produktov s príšluným označením.

 

 

 

 

Príklad zobrazenia počtu "Nové produkty" po kliknuti na ikonu ozubeného kolieska:

 

Príklad štruktúry rozloženia stranky:Pravý stĺpec je však špecifický a zobrazuje sa inak v závislosti od použitej šablónky. Pri šablónke Oxigenium a Mercury sa pravý stĺpec vôbec nezobrazuje a šablónka Chromium zobrazuje pravý stĺpec len na úvodnej stránke. Pri šablónke Actinium sa zobrazuje tento stĺpec na celom e-shope, aj v podkategóriach.

 

Funkcionalita "Články a oznamy"

Nastavenie funkcionality Články a oznamy


Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali odkazy na články. Ak ju máš umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa zobrazovali články, musíš mať aktívny atóm Články a články musia byť nastavené ako viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci
Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Novinky"

Nastavenie funkcionality Novinky

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali odkazy s náhľadmi noviniek. Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa zobrazovali novinky, musíš mať aktívny atóm Novinky a novinky musia byť viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Najpredávanejšie"

Nastavenie funkcionality Najpredávanejšie

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali najpredávanejšie tovary. Pri umiestnení v strednom stĺpci sazobrazí iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, tovar sa v objednávkach nesmie nachádzať v stave "Stornovaná objednávka" alebo "Zmazaná objednávka", dátum objednávky, kde sa tovar nachádza nesmie byť starší ako 120 dní, tovar sa nemôže nachádzať v archíve a musí byť viditeľný.

 

V prípade, že chcete propagovať Vami vybrané produkty, možete si "Najpredávanejšie" upraviť zvolením dočasnej nulovej ceny zaujímavejšieho tovaru, na ktorý si vytvoríte objednávku s ľubovoľným počtom kusov.
Takto si priradíte medzi najpredávanejšie tovary aj tovary, ktoré chcete cielene propagovať.

Nulovú cenu tovaru, ktorý chcete propagovať nastavíte v časti Tovar a kategórie.

Následne presuňte Vami vytvorenú objednávku v module "E-shop" -> "Objednávky" do "Prijatá objednávka - zaplatená ". Zmena sa prejaví v priebehu hodiny. 

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Najpredávanejšie v kategórii"

Nastavenie funkcionality Najpredávanejšie v kategórii

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali najpredávanejšie tovary v kategórii. Funkcionalita sa zobrazuje v konkrétnej kategórii, kde vypisuje najpredávanejšie tovary pre danú kategóriu. Pri umiestnení v strednom stĺpci sa zobrazí podľa voľby buď nad, alebo pod zoznamom tovarov. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa iba v danej kategórii.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, tovar sa v objednávkach nesmie nachádzať v stave "Stornovaná objednávka" alebo "Zmazaná objednávka", dátum objednávky, kde sa tovar nachádza nesmie byť starší ako 120 dní, tovar sa nemôže nachádzať v archíve a musí byť viditeľný.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Spoločne objednávané"

Nastavenie funkcionality Spoločne objednávané

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke tovaru zobrazovali tovary, ktoré boli s týmto tovarom objednávané. Táto funkcionalita je funkčná iba v strednom stĺpci.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, musí v systéme existovať objednávka, ktorá obsahuje tieto tovary, tovar sa v objednávkach nesmie nachádzať v stave "Stornovaná objednávka" alebo "Zmazaná objednávka", dátum objednávky, kde sa tovar nachádza nesmie byť starší ako 120 dní, tovar sa nemôže nachádzať v archíve a musí byť viditeľný.

 

Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Naposledy navštívené"

Nastavenie funkcionality Naposledy navštívené

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali tovary, ktoré zákazník naposledy navštívil. Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba v detaile ľubovolného tovaru. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, zákazník si ich už musel v minulosti prezerať a tovar je stále nastavený ako viditeľný. Pomocou tlačidla "Zrušiť históriu" si zákazník môže zoznam vymazať.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Súvisiace produkty"

Nastavenie funkcionality Súvisiace produkty

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke konkrétneho tovaru zobrazil tovar, ktorý si si nastavil ako súvisiaci. Táto funckionalita je funkčná iba v strednom stĺpci.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, tovar musí mať v nastaveniach uvedený iný, súvisiaci tovar a musí byť nastavený ako viditeľný.

 

Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Akciové produkty"

Nastavenie funkcionality Akciové produkty

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali tovary, ktorým si nastavil označenie "Akcia". Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, musia byť označené ako "Akcia" a musia byť viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Produkty vo výpredaji"

Nastavenie funkcionality Produkty vo výpredaji

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali tovary, ktorým si nastavil označenie "Výpredaj". Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, musia byť označené ako "Výpredaj" a musia byť viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Nové produkty"

Nastavenie funkcionality Nové produkty

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali tovary, ktorým si nastavil označenie "Novinka". Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, musia byť označené ako "Novinka" a musia byť viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Odporúčané produkty"

Nastavenie funkcionality Odporúčané produkty

 

Pomocou tejto funkcionality si môžeš nastaviť, aby sa na stránke zobrazovali tovary, ktorým si nastavil označenie "Odporúčaný". Ak máš túto funkcionalitu umiestnenú v strednom stĺpci, zobrazí sa iba na úvodnej stránke. V prípade, že sa nachádza v ľavom, alebo pravom stĺpci, zobrazí sa všade na stránke.

 

Aby sa tu zobrazovali tovary, musia byť označené ako "Odporúčaný" a musia byť viditeľné.

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

 

Funkcionalita "Administrovateľný filter"

Funkcionalita Administrovateľný filter

 

Pomocou tejto funkcie si môžeš nastaviť, kde sa bude zobrazovať filter tovarov. Ak máš administrovateľný filter umiestnený v strednom stĺpci, zobrazí sa nad zoznamom tovarov. Je možné ho vložiť aj do pravého, alebo ľavého stĺpca.

Vo filtri sa zobrazuje možnosť filtrovania tovarov podľa výrobcu a podľa zvolených charakteristík, ktoré si si zaradil do filtra.

 

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

Funkcionalita "Výrobcovia / značky" 

 

Funkcionalita "Výrobcovia / značky"

 

Pomocou tejto funkcie si môžeš nastaviť, kde na stránke sa bude zobrazovat filter výrobcov a značiek. Tento filter sa aktualizuje každých 15 minút. Pokiaľ si tovarom priradil nového výrobcu, tak je potrebné chvíľu počkať, kým sa zmena prejaví aj vo filtri.  

 

 

Zobrazenie v ľavom a pravom stĺpci Zobrazenie v strednom stĺpci

 

 

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Moduly...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com