Elektronická evidencia tržieb (EET)

Úvod E-shop Objednávky Fakturačný systémElektronická evidencia tržieb (EET)

Čo je EET?

Elektronická evidencia tržieb (EET) je online registrácia tržieb prijatých v hotovosti, platobnou kartou, šekom, zmenkou, v iných formách, ktoré majú charakter podobný predchádzajúcim formám (napr. darčekové karty, poukážky na tovar a služby - kam patria tiež stravenky, ďalej i platby prostredníctvom žetónov a pod., vrátane Bitcoin), alebo započítaním kaucie alebo obdobné istoty zložené zo spôsobov podľa predchádzajúcich bodov.

 

Odkedy vzniká povinnosť tržby evidovať?

  • 1. fáza - od 1. decembra 2016 - ubytovacie a stravovacie služby,
  • 2. fáza - od 1. marca 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • 3. fáza - od 1. marca 2018 - ostatné činnosti okrem 4. fázy
  • 4. fáza - od 1. júna 2018 - vybrané remeslá a výrobné činnosti.

Ako to funguje?

V prípade, že prijímate peniaze formou popísanou v prvom odstavci, tak je potrebné, aby ste evidovali tržby online. Na stránkach eet.cz nájdete všetky podrobné informácie. V prvom rade budete potrebovať prístupové udaje do aplikácie EET. Informácie o získaní údajov nájdete na adrese: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

 

Po nastavení a vygenerovaní certifikátu vo webovej aplikácii EET je potrebné si nastaviť odosielanie tržieb vo Vašom Fakturačnom systéme v časti "Nastavenia faktúr"->"Dodávateľ"->"Účtovné nastavenia"->"EET"->"Nastavenia".

 

 

Vysvetlenie nastavení:

  • Server EET - môžete zvoliť testovací alebo produkčný server. Ak zvolíte produkčný server, tak už budú do EET odosielané Vaše reálne tržby!!!
  • Certifikát EET - nahráte certifikát získaný z aplikácie EET. Certifikát má koncovku .p12
  • Heslo k certifikátu
  • Daňové identifikačné číslo (DIČ) poplatníka - automaticky sa dopĺňa na základe vyplnených údajov v časti "Nastavenia faktúr"->"Dodávateľ"->"Základné informácie".
  • Označenie prevádzky
  • Označenie pokladného zariadenia

Ako zaevidovať tržbu?

Tržbu môžete odoslať do EET, tak že pri vystavenej faktúre kliknete na "úhrady".

 

 

 

Po kliknutí na "úhrady" si pridáte úhradu. Aby bola úhrada evidovaná v EET, tak je potrebné zvoliť spôsob platby "hotovosť" alebo "platobná karta".

 

Po kliknutií na tlačidlo "Uložiť" sa Vás systém opýta, či si naozaj želáte úhradu odoslať. Po potvrdení sa úhrada zašle do EET a vystaví účtenka. Úhradu zaslanú do EET nie je možné zmeniť alebo odstrániť!! V prípade, že chcete úhradu zrušiť, tak je potrebné vystaviť dobropis.

 

 

Vystavenú účtenku zašlete zákazníkovi pomocou ikony obálky, prípadne si ju môžete vytlačiť v detaile faktúry.

 

 

Náhľad účtenky:

 

 

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2022 © help.atomer.com