Editácia stránky

Úvod Moduly StránkyEditácia stránky
  1. Záložka stránka
  2. Záložka SEO
  3. Záložka zabezpečenie
  4. Záložka formulár
  5. Záložka Zložka referencií
  6. Záložka Galéria

 

Pre editáciu stránky je potrebné kliknúť na príslušnú stránku v ľavom stĺpci administrácie. Editácia stránky prebieha v rovnakých krokoch ako jej pridávanie. 

 

Zmena poradia stránok je možná prostredníctvom modrých šípiek .

Stránku zmažete kliknutím na ikonku  . Ak zmažete stránku, ktorá má podstránky, podstránky sa nezmažú, ale presunú sa o úroveň vyššie.  

 

 

 

 

 

1. Editácia stránky

Pre editáciu stránky klikneme na príslušnú stránku v ľavom menu administrácie. Zobrazí sa editor editácie stránok rozdelený na záložky Stránka, SEO, Zabezpečenie, Formulár, Zložka referencií a Galéria (tieto záložky sa zobrazujú v prípade, že máte daný atóm aktivovaný).

 

V prípade, že máte stránku viacjazyčnú môžete editovať všetky jazykové mutácie naraz prepínaním sa medzi záložkami jazykov. 

 

Záložka Stránka

Nadradená stránka - zvoľte stránku, pod ktorú bude pridávaná stránka zaradená. Výber úrovne stránky.

Viditeľná - v prípade označenia „Áno“ bude stránka viditeľná, pri označení „Nie“ sa stránka nebude zobrazovať.

Rozbalená - nastavením na „Áno“ bude podmenu tejto stránky hneď viditeľné. Podmenu sa následne v hlavnom menu zobrazí ako vyskakovacie.

Mapa stránky s hĺbkou - na stránke sa nezobrazí text stránky, ale zoznam všetkých stránok (v prípade e-shopu zoznam všetkých kategórií).

Nadpis - nadpis stránky, ktorý sa bude zobrazovať v menu.

Podnadpis - po vyplnení sa podnadpis väčšinou zobrazuje ako hlavný nadpis stránky v obsahovej časti stránky. 

Odkaz na inú stránku – odkaz sa môže otvoriť do toho istého alebo do nového okna.

Text - na editáciu textu slúži jednuduchý editor podobný programu MS Word. 

 

Tlačidlo „uložiť obsah (Shift+S)“ Vám dočasne uloží stránku na 3 dni, aby ste mohli vrátiť k editácii stránky. Obsah stránky sa ukladá automaticky po každej minúte od zmeny. Systém ukladá len 3 dočasné uložené obsahy stránky.

 

Všetky položky označené * sú povinné.


Správny formát textu:


Pokiaľ sa vám nesprávne zobrazuje formát textu, dôvodom môže byť prekopírovanie textu z externého zdroja (napr. Web stránka dodávateľa, Microsoft Word a iné) aj so štýlovaním textu. Pre odstránenie tohto štýlovania je nutné, aby ste tento text najprv prekopírovali do programu ako je napr. "Notepad" ("Poznámkový blok"), kde sa automaticky odstráni akékoľvek štýlovanie. Následne môžete tento text vložiť do článku znova. Formát textu si následne môžete upravit pomocou ikoniek priamo v editore, do ktorého text vkladáte.

 

 


Záložka SEO 

SEO nastavenie stránky.

Titulka (title) - titulka stránky sa generuje automaticky z názvu stránky, ale ak chcete, môžete si ju tu prepísať. Zobrazuje sa v hornej lište prehliadača.

Popis (description) - Google si väčšinou popis stránky zvolí sám, ale ak chcete môžete mu ho predvyplniť. Description sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania ako krátky dvojriadkový popis webstránky. 

Kľúčové slová (keywords) - žiadny z bežných najpoužívanejších vyhľadávačov kľučové slová neberie do úvahy, takže nie je potrebné ich vypĺňať. 

Vlastná URL linka (alias) - ak chcete môžete si zmeniť prednastavenú URL linku na sekciu. 

 

V prípade, že máte stránku viacjazyčnú môžete si nastaviť SEO pre všetky jazykové mutácie naraz prepínaním sa medzi záložkami jazykov.

 

 

Záložka Zabezpečenie

Stránku môžete zabezpečiť - "zamknúť" heslom. Do stránky majú prístup len tí užívatelia, ktorý zadajú pri vstupe správne heslo.

Záložka Formulár

Ak máte vytvorený nejaký formulár cez modul "Formuláre", môžete si ho priradiť ku stránke pred, alebo za text článku. 

 

Záložka Zložka referencií

Ak máte vytvorenú nejakú zložku referencií cez modul "Referencie", môžete si ju priradiť ku stránke pred, alebo za text článku. 

 

 

Záložka Galéria

Ak máte vytvorenú nejakú galériu cez modul "Galéria obrázkov", môžete si ju priradiť ku stránke pred, alebo za text článku. 

  

 

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Vloženie obrázku do textu...

Prejsť na sekciu Vloženie odkazu na súbor...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com