Súbory

Úvod Moduly Súbory

Modul „Súbory“ umožňuje nahrávanie súborov (pdf, doc..) a obrázkov (jpg, gif, png...), ktoré následne môžete vložiť do textu stránky, popisu kategórie, prípadne do popisu tovaru. 

 

 

 

1. Pridanie nového súboru

Nový súbor nahráme prostredníctvom tlačidla "Nahrať" . Pre ľahšiu orientáciu si je možné pridať aj rôzne adresáre, ktoré vytvoríme tlačidlom "Nový adresár" , kde vyplníme názov adresára a potvrdíme "OK". 

 

2. Tlačidlo "Obnoviť" ("Refresh")

Tlačidlo slúži na obnovenie všetkých súborov.

 


"Zobraziť:" - po zvolení "Náhľady" sa ikonky obrázkov zobrazia aj so zmenšeným náhľadom obrázku. Možnosť "Zoznam" sprehľadní súbory formou zoznamu, v ktorom sa náhľady jednotlivých súborov nenachádzajú.

"Ukázať:" - podľa zvolených možností, sa pri súboroch budú zobrazovať aj dodatočné informácie, respektíve "Meno", "Veľkosť" a "Dátum".

"Zoradiť podľa:" - zoradí súbory podľa "Meno", "Typ", "Veľkosť" alebo "Dátum" - teda podľa zvoleného typu filtra. Pre obrátenie poradia súborov treba zaškrtnúť možnosť "Zostupne".

 

3. Akcie so súbormi

Pre akcie s konkrétnym súborom je nutné kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši. Následne sa zobrazia akcie, ktoré je možné vykonať.

 


"Zobraziť" - Zobrazí obrázok vo zväčšenom náhľade.

"Stiahnuť" - Uloží obrázok do vášho počítača.

"Vložiť do schránky" - Vloží súbor do schránky, ktorá umožňuje manipuláciu so súbormi.

"Premenovať" - Premenuje názov súboru.

"Zmazať" - Vymaže súbor z modulu "Súbory".

 

4. Možnosť "Vložiť do schránky"

Po zvolení tejto možnosti sa v pravom dolnom rohu zobrazí ikonka, ktorá po prejdení do iného priečinku umožňuje "Kopírovať súbory na toto miesto" alebo "Presunúť súbory na toto miesto". Do schránky je možné vložiť viacero súborov. Pokiaľ si želáte zo schránky odstrániť konkrétny súbor je nutné kliknúť na tlačidlo s jeho názvom v tvare napr. "názov súboru.jpg". Pre odstránenie všetkých súborov zo schránky je potrebné kliknúť na "Vyčistiť schránku". Pre zmazanie súborov zo schránky aj z modulu "Súbory" zvoľte možnosť "Zmazať súbory".

 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Stránky...


Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2019 © help.atomer.com