Parametri varijanti proizvoda

Početna Web prodavnica Parametri varijanti proizvoda

Pomoću modula „Parametri varijanti proizvoda“ rad sa parametrima proizvoda.

 

Parametar - Ako dodajemo proizvod, koji ima više svojih varijanti (na primer isti džemper u raznim veličinama, bojama i za raznu cenu - t.j. parametri proizvoda), dođe dobro definisati ove varijante ovakvih proizvoda prema izabranim prametara. Kupac onda preglednim načinom odmah nakon klika vidi određen proizvod, u kojim ostalim varijantama se prodaje.

 

Parametar varijanti proizvoda su svojstva, koja odvaja jedan zajednički proizvod više podproizvodima. Na primer imate majicu, koja može da bude u više boja i veličina, ova svojstva kreirate kao parametre: boja i veličina. Kreirajte jedan proizvod "Majica". Proizvod se nalazi u nekoj od kategorija, ovoj kategoriji dodelite grupu parametara. Proizvodi mogu da imaju samo parametre iz ove grupe. Nakon toga pređite na uređivanje proizvoda "Majica", gde ćete već u kartici varijanti možete da kreirate razne kombinacije parametara na primer Majica bele boje  XL, Majica vele boje L, Majica bele boje M, ... . Kupac će moći na stranici da izabere tačno iz određene varijante "bela L", "bela majica viele M, ... . Na stranici će kupac moći kupac da izabere tačno iz određene varijante "bela L" bela XL".

 

U levom delu modula "Parametri varijanara proizvoda" je moguće:

 

 

1. Dodavanje grupe parametara

Za kreiranje nove grupe parametara prizvoda proizvoda kliknite na dugme "Dodaj grupu parametara" . Unesite naziv klikom na tastaturi "Enter". Dodajte parametre, koji pripadaju grupi i potvrdite klikom "Dodaj". 

 

U levom delu modula "Parametri varijanti proizvoda" je mogući prikaz i lista dodatih grupa parametara. Grzpe parametara je moguće preimenovati klikom na ikonu  ili izbrisati klikom na ikonu .

 

Primer prikaza grupe parametara:

 

 

U kreiranu grupu parametara je moguće dodati parametar klikom na dugme "Dodaj parametar" .

 

U prikazanoj grupi parametara se mogu uređivati dodati parametri ili kreirati novi parametri.

 

Primer uređivanja grupe parametara:

 

 

Potvrdite klikom na dugme "Dodaj".

 

Kreiranu grupu parametara nakon toga dodajte u kategoriju proizvoda u modulu Proizvodi i kategorije. U levom meniju ovog modula izaberite kategoriju proizvoda (na primer "Majice") u koju želite da dodate grupu parametara. Nakon toga u drugoj kartici sa nazivom "Podešavanje kategorija" ovoj kategoriji dodelite grupu parametara.

 

 

2. Kreiranje parametra

Da bi ste kreirali parametar kliknite na dugme "Kreiraj parametar"  . Unesite naziv parametra, mernu jedinicu (na primer mm, cm, m,... ili ml, l,...) i broj vrednosti, koje parametar može da ima. Potvrdite klikom "Kreiraj".

 

 

3. Lista parametara

Za prikaz liste svih parametara kliknite na dugme "Lista parametara" . Nakon klika na dugme prikazaće se pregled parametara. Nakon toga moguće je parametre u ovom pogledu uređivati, dodaj u filter ili izbrisati. Više informacija o filteru možete naći na ovoj adresi.

 

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2020 © help.atomer.com