Sadzby DPH

V tejto časti si môžeme upravovať a pridávať sadzby DPH, ktoré sa používajú v e-shope.

 

 

Daň z pridanej hodnoty (DPH) patrí medzi nepriame dane. Nepriama daň je daň, ktorú platia nepriamo všetci občania v cene tovarov alebo služieb aj dennej spotreby. 

 

Platiteľom dane z pridanej hodnoty sa môže podnikateľ stať: 

  • Dobrovoľne 
  • Povinne 

Nastavenia vykonáte podľa toho, či ste neplatca, alebo platca DPH: 

1. Som neplatca DPH 

2. Som platca DPH

1. Som neplatca DPH

Ak ste neplatca DPH, všetky sadzby zmažte. Ponechajte iba 0% sadzbu DPH. Nastavenie vykonáte v časti "Nastavenia" -> "Nastavenia a vzhľad" -> "Nastavenia" -> "Sadzby DPH".

Nastavte si pre Váš e-shop, že ste neplatca DPH v časti "Nastavenie" -> "Nastavenie a vzhľad" -> "Nastavenia" -> "E-shop" -> "Všeobecné" -> "Tovar" -> "som platcom DPH", výberom možnosti "nie".


Rovnako je potrebné nastaviť v časti "Nastavenia" -> "Nastavenia a vzhľad" -> "Nastavenia" -> "E-shop" -> "Všeobecné" -> "Zobrazenie ceny tovarov:" na "s DPH". Je potrebné nastaviť "s DPH", nakoľko DPH je nulové a na stránke sa tak zobrazí konečná cena tovarov. 

Všetky tovary nachádzajúce sa vo vašom e-shope musia mať tiež nulovú DPH. Sadzbu DPH viete tovarom zmeniť aj hromadne.


Vo vašom e-shope nemôžete uvádzať tovary s DPH a ani vystavovať faktúry s DPH. 

2. Som platca DPH

Ak ste platcom DPH, vyplňte si všetky sadzby DPH a ako prvú v poradí nastavte 20% DPH. POZOR: V poradí prvá sadzba sa používa napr. na vyčíslenie DPH pri zľave a iných položkách, ktorým nenastavujete DPH priamo.


Ak ste sa už povinne alebo dobrovoľne rozhodli byť platcom DPH, je potrebné túto informáciu nastaviť vo vašom e-shope v module „Nastavenie“ --> „Nastavenie a vzhľad“ --> „Nastavenia“ --> „E-shop“ --> „Som platcom DPH“.

 

 

 

Tiež si musíte nastaviť správne sadzby DPH v module „Nastavenia“ --> „Nastavenia a vzhľad“ --> „Nastavenia“ --> „Sadzby DPH“. Viac informácií nájdete v manuáli Atomeru na tejto adrese Sadzby DPH.

 

Sadzby DPH musíte uvádzať aj pri Spôsobe dopravy a platby v module "E-shop" --> "Spôsob dopravy a platby".

Viac informácií nájdete na tejto adrese Spôsob dopravy a platby.

 

 

 

Všetky tovary nachádzajúce sa vo vašom e-shope musia mať uvedené DPH. Sadzbu DPH viete tovarom zmeniť aj hromadne.

 

V module „Objednávky“ --> "stavy / e-mailové a SMS notifikácie" si musíte doplniť tieto značky - cena k úhrade bez DPH, DPH z ceny k úhrade a cena k úhrade s DPH.

Viac informácií nájdete v manuáli Atomeru na tejto adrese Stavy / e-mailové a SMS notifikácie.

 

 

 

Používate náš Fakturačný a skladový systém na vystavenie faktúr? Ak áno, musíte si nastaviť informáciu o platcovi DPH v časti www.extranet.all4net.sk“ --> „Nastavenia faktúr“ --> „Dodávateľ“ --> „Platca DPH“.

 


 

Kam ďalej?

Prejsť na sekciu Fakturácia...

Prejsť na sekciu Spôsob dopravy a platby...

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2024 © help.atomer.com